Chula Engineering Dual MBA & Master of Engineering Program

6 Dec, 2017

โปรแกรม Sasin Chula Engineering Dual Degree กำลังเปิดรับสมัครนิสิตที่จะเข้าเรียนในปี 2018 นี้
โดยในปีนี้โปรแกรมมีทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครตั้งแต่ 25% ถึง 100%
โดยเฉพาะถ้าใคร จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 2 หรือ 1 จะได้ทุนอย่างน้อย 50% (ถ้าสัมภาษณ์ผ่าน) สำหรับผู้ที่สนใจให้รีบติดต่อ
ผศ. ดร. ชนวีร์ ที่ 082-566-6605 หรือ ผศ. ดร. สีรง ที่ 089-122-0505 โดยด่วน หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2018
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sasin.edu/dual และ www.youtube.com/watch?v=c0eXiP8gRng


MORE NEWS